Aanleveren gegevens ISSO 57 - gebouw met een industriefunctie - bij vragen bel 06 2192 6253
Warmteverliesberekening

Mochten bepaalde waarden of gegevens niet bekend zijn dan worden hiervoor gemiddelde waarden aangenomen.

Lever een tekening aan in een dwg of dxf formaat via devloerverwarmer@gmail.com. Mocht deze niet in uw bezit zijn dan is een pdf of een jpg formaat ook geschikt.

Ruimtebenaming T ruimte* [°C]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Vul T ruimte alleen in als deze afwijkt van onderstaande waarden

ruimtetemperaturen isso 51

Wordt er een ventilatiesysteem toegepast?  
Zo ja, welk systeem:    

  Natuurlijke toevoer/natuurlijke afvoer
  Natuurlijke toevoer/mechanische afvoer
  Mechanische toevoer/natuurlijke afvoer
  Mechanische toevoer/mechanische afvoer

Wordt de lucht van de ventilatie voorverwarmd?  
Zo ja, wat is de toevoertemperatuur van de ventilatielucht?  

Wordt er nachtverlaging toegepast of is er continu bedrijf?  

Welke soort regeling wordt toegepast:

  Eén centrale regelaar
  Regeling per vertrek

In welk vertrek bevindt zich de regelaar bij één centrale regelaar?  

Welke soort regeling wordt toegepast:
     
  Optimaliserende regeling
  Niet optimaliserende regeling bij natuurlijke ventilatie
  Niet optimaliserende regeling bij mechanische ventilatie

Is er een discontinue toevoer van materiaal met een lagere temperatuur?  
Zo ja, welk materiaal en wat is de massa hiervan?  

Is er warmtewinst van:    
     
Continue doorvoer van warme producten door de ruimte?  
Zo ja, wat is de gemiddelde oppervlaktetemperatuur en de oppervlakte?  
     
Warmteontwikkeling door processen?  
Zo ja, wat is het elektrisch vermogen?  

Is er sprake van warmteverlies door lokale afzuiging?  
Zo ja, wat is het debiet van de afgezogen lucht?  
Wat is de temperatuur van de toegevoerde lucht?  

Is er sprake van warmteverlies naar koude oppervlakten?  
Zo ja, wat is het oppervlak en de gemiddelde oppervlaktetemperatuur?  

Geef de Rc waarden voor de verschillende scheidingswanden

Scheidingswand Rc waarde
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opmerkingen